Laboral
COMUNICADO DE PRENSA DA CSI•F CONTRA O NOVO RECORTE SALARIAL PARA O ANO 2014 ANUNCIADO POLO PRESIDENTE DA XUNTA 19-09-2013
CSI•F PIDE AL GOBIERNO QUE AMPLÍE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS 05-09-2013
LOS FUNCIONARIOS RECELAN DEL COMPROMISO DE FEIJOO DE NO RECORTAR MÁS SUS NÓMINAS 04-09-2013
CSI-F pide al Gobierno que amplíe la oferta de empleo público en los próximos presupuestos 03-09-2013
La Administración prepara un Protocolo contra las agresiones a empleados públicos 02-09-2013
ANTEPROXECTO DE LEI DE RACIONALIZACIÓN DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 12-07-2013
PROCEDEMENTO E MODELO DE SOLICITUDE DE XUBILACIÓN PARCIAL PARA O PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA‏ 26-06-2013
Nota informativa da Mesa Xeral de Empregados Públicos do 18 de xuño de 2013 19-06-2013
POSTURA DA CSI•F SOBRE A LEI DE TRANSPARENCIA‏‏ 07-06-2013
NOTA INFORMATIVA CONFLICTO COLECTIVO PERSOAL LABORAL‏ 16-04-2013
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS RECUPERAREMOS PARTE DE LA PAGA EXTRA 16-04-2013
Acordo que se ven de asinar entre Función Publica e o Comité Intercentros para o acceso á xubilacion parcial e contrato de relevo do persoal laboral da Xunta de Galicia 03-04-2013
Informe sobre la reunión del Consejo General de MUFACE el 21-3-2013. 03-04-2013
NEWS SEMANAIS DO 7 AO 11 DE ABRIL 27-03-2013
NOVAS SEMANAIS DO 18 AO 22 DE MARZO DE 2013 22-03-2013
A XUNTA DE PERSOAL DE SERVIZOS CENTRAIS DA XUNTA DE GALICIA DENUNCIA A PERMANENTE CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA REALIZAR FUNCIÓNS PROPIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS... 14-03-2013
CAMBIO ENDEREZO CSI•F GALICIA 09-02-2013
NOVOS PERÍODOS E CUANTÍAS DE XUBILACIÓN 19-01-2013
HERALD TOUPEIRAS, SPECIAL EDITION: ORZAMENTOS DE GALICIA 2013, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES: 15-01-2013
«CARGAN CONTRA EL DÉBIL, NO HAY VALENTÍA POLÍTICA» 23-12-2012
CSI•F, O SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN, VALORA AS MEDIDAS DA XUNTA... 22-12-2012
RECORTE SALARIAL DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DA XUNTA DE GALICIA NO 2013 20-12-2012
NOVAS SEMANAIS DO 11 AO 15 DE MARZO 20-11-2012
NOTA INFORMATIVA DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS DO 25 DE OUTUBRO... 26-10-2012
CSI•F PONE HOY EN MARCHA SU OBSERVATORIO PARA COMBATIR LOS DESPIDOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL CONJUNTO DEL ESTADO 07-07-2012
CURSOS ON-LINE PARA EMPREGADOS PÚBLICOS 2012 (CSIF) 22-05-2012
ACCIÓN SOCIAL PARA DISCAPACITADOS 21-05-2012
FOTOS MARCHA 11 DE MAIO CONTRA AS MEDIDAS DE RECORTE NO EMPREGO PÚBLICO... 15-05-2012
11 DE MAIO DE 2012. MARCHA REIVINDICATIVA DOS COMITÉS DE TRABALLO E BENESTAR. 08-05-2012
INSTRUCIÓNS PARA A APLICACIÓN DOS COMPLEMENTOS DE INCAPACIDADE TEMPORAL DEBIDA A CONTINXENCIAS PROFESIONAIS E COMÚNS, E NAS SITUACIÓNS DE MATERNIDADE, PATERNIDADE, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL. 03-05-2012
INSTRUCIÓNS PARA A APLICACIÓN DOS COMPLEMENTOS DE INCAPACIDADE TEMPORAL DEBIDA A CONTINXENCIAS PROFESIONAIS E COMÚNS, E NAS SITUACIÓNS DE MATERNIDADE, PATERNIDADE, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL. 03-05-2012
A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR CONVOCA A REALIZACIÓN DAS PROBAS FÍSICAS E DE AGUDEZA VISUAL PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DO PLADIGA: 11-04-2012
IRPF 2011: Orden por la que se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos: BOE 04-04-2012
Orde do 23 de marzo de 2012 po la que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos copos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica de Educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos ... 04-04-2012
DOG 30-3-2012. Orden de 14 de marzo de 2012 por la que se autoriza el cambio de denominación del Instituto de Educación Secundaria A Carballeira en el ayuntamiento de Ourense. 04-04-2012
NOTA INFORMATIVA: MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN DE E.P do 23-03- 2012 e COMISIÓN DE PERSOAL do 27-03-2012 02-04-2012
NOVIDADES IMPORTANTES QUE AFECTAN AS CONDICIÓNS LABORAIS DOS TRABALLADORES/AS DAS AA.PP. 30-03-2012
ESTAMOS DE LOITO 02-03-2012
VI CONGRESO AUTONÓMICO DA CSI•F GALICIA 01-03-2012
NOTA DE PRENSA SOBRE REFORMA LABORAL 22-02-2012
INFORMACIÓN POSICIONAMIENTO DE CSI•F‏ 21-02-2012
CSI•F MANIFIESTA SU MÁS ABSOLUTO RECHAZO A UNA REFORMA LABORAL QUE ÚNICAMENTE FACILITA LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y QUE PRECARIZA AÚN MÁS LAS CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE LOS TRABAJADORES 13-02-2012
CURSOS DE FORMACIÓN DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (CEGAS) 27-01-2012
CURSOS FORMACIÓN-CSIF GALICIA – ACCESS E ACCESS AVANZADO 25-11-2011
MODIFICACIÓN DAS RPT DE SANIDADE / SERGAS E INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO 25-11-2011
CONCURSO DE TRASLADOS – PERSOAL LABORAL GRUPO I - IV 17-11-2011
CALENDARIO LABORAL (Días non hábiles) 07-11-2011
CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL LABORAL – GRUPO V 19-09-2011
CSI-F CONSIGUE QUE SE INCIE O PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN 08-09-2011
OFERTA PARA EL COLECTIVO DE AFILIADOS A CSI-F GALICIA 07-09-2011

Páginas