Otros Cuerpos o Especialidades
Razones para la HUELGA: NOVENA 22-10-2013
Razones para la HUELGA: OCTAVA 22-10-2013
Razones para la HUELGA: SÉPTIMA 22-10-2013
Petición de la denominación de grado para las enseñanzas artísticas superiores - Consejo General del Estado 22-10-2013
Concurso público para la formación de listas de Interinos en Australia 2013-2014 18-10-2013
DOCE Razones para la HUELGA: CUARTA 16-10-2013
DOCE Razones para la HUELGA: CUARTA 15-10-2013
BOE 12/10/13 Resolución Puesto Libre Designación Agregado en Bulgaria 14-10-2013
Huelga 24 de Octubre. Razones en vídeos. 11-10-2013
Debate Profesional nº 225. Octubre 2013. 10-10-2013
Nota de Prensa: "La LOMCE toma partido por el sector privado y aboca al profesorado a la huelga" 10-10-2013
Propuesta de Resolución - Permanente CEE sobre Enseñanzas Artísticas 09-10-2013
Debate Nº225 Octubre 2013 - Revista Digital 08-10-2013
Día Mundial de los Docentes - 5 de Octubre de 2013 02-10-2013
Convocatoria de Huelga en la Enseñanza Pública - 24 de Octubre de 2013 02-10-2013
Orden ECD/1741/2013, por la que se corrigen errores relativa a la prórroga de la permanencia en centros docentes en el exterior 28-09-2013
Rueda de Prensa "CSI-F convoca en solitario huelga en la enseñanza pública el 24 de Octubre" (EuropaPress) 27-09-2013
CSI-F CONVOCA EN SOLITARIO UNA JORNADA DE HUELGA PARA LOS PROFESORES DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EL 24 DE OCTUBRE 26-09-2013
Programa XXI Congreso CSI-F AEEE Octubre 2013 25-09-2013
Novedad: CONGRESO A.E.E. en el EXTERIOR MADRID Octubre 2013 17-09-2013
Anuncio do 10 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades... 11-07-2013
Listaxes provisionais do profesorado interino, substituto e de relixión que traballou no curso 2012/2013 (Secundaria) 09-07-2013
DOG 1-7-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento... 01-07-2013
DOG 1-7-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 01-07-2013
DOG 17-6-2013. Orde do 6 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2013/14... 17-06-2013
DOG 14-6-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 14-06-2013
DOG 14-6-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación... 14-06-2013
DOG 13-6-2013. Orde do 5 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2013/14 ao persoal do Corpo de Mestres... 13-06-2013
Normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2013-2014 13-06-2013
DOG 12-6-2013. Resolución do 6 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes... 12-06-2013
DOG 11-6-2013. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 11-06-2013
DOG 11-6-2013. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega... 11-06-2013
DOG 11-6-2013. Decreto 86/2013, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público... 11-06-2013
Calendario de adjudicación de destinos para el curso 2013-2014. 10-06-2013
RECHAZO DE CSIF A LA LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA‏ 06-06-2013
DOG 6-6-2013. Resolución do 31 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso... 06-06-2013
DOG 5-6-2013. Anuncio do 27 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións... 05-06-2013
DOG 5-6-2013. Orde do 28 de maio de 2013 pola que se convoca concurso de méritos específico entre o persoal funcionario de carreira dos corpos docentes... 05-06-2013
DOG 3-6-2013. Anuncio do 21 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas... 03-06-2013
DOG 31-5-2013. Resolución do 27 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega... 31-05-2013
DOG 31-5-2013. Orde do 20 de maio de 2013 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os aspirantes... 31-05-2013
DOG 24-5-2013. Resolución do 14 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos... 24-05-2013
Anuncio do 21 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos... 23-05-2013
DOG 21-5-2013. Resolución do 8 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados... 21-05-2013
Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres 16-05-2013
Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados. 15-05-2013
Adxudicación definitiva do concurso de traslados para os corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012 14-05-2013
Listaxe do sorteo dos membros dos tribunais... 13-05-2013
DOG 30-4-2013. Corrección de erros. Resolución do 10 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (DOG número 76, do 19 de abril), pola que se fan públicas as vacantes definitivas... 30-04-2013
Resolución definitiva da Comisión de selección de estadías formativas en empresas 22-04-2013

Páginas