Otros Cuerpos o Especialidades
Propera modificació de les dades de la borsa per al curs 2012-2013: 17 de setembre de 2012. 06-04-2012
Assignació de destinacions definitives al professorat de Religió. Sol·licituds: Del 27/3 al 13/4. 28-03-2012
NOMENAMENTS TELEMÀTICS PER ADJUDICAR VACANTS I SUBSTITUCIONS AL PERSONAL DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT. 26-03-2012
MESURES EXCEPCIONALS EN MATÈRIA DE PERSONAL DOCENT DURANT EL PERÍODE 2012-2015 (NOU DOCUMENT) 14-03-2012
DIRECTORS/ES PROFESSIONALS? NO, GRÀCIES 12-03-2012
CONVOCATÒRIA PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT. 09-03-2012
Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2012-2013 29-02-2012
"PAGUETES EXTRES" PER AL 2012 28-02-2012
SUPERFÍCIE MÍNIMA DE DETERMINADES INSTAL·LACIONS DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA O ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS. 24-02-2012
PROPOSTA SOBRE LES MESURES DE REORGANITZACIÓ DELS HORARIS DELS CENTRES. 23-02-2012
REFORMA LABORAL: NOTA DE PREMSA CSI·F ESTATAL 21-02-2012
CSI•F Informa i opina. Sobre les mesures de reorganització dels horaris dels centres per al curs 2012-2013. 21-02-2012
Nomenaments com funcionaris de carrera del Cos de Mestres als seleccionats en les oposicions del 2010. 17-02-2012
Nomenaments com funcionaris de carrera del Cos de Mestres (oposicions 2008) 17-02-2012
NOVA PROPOSTA DEL DEPARTAMENT SOBRE EL RECONEIXEMENT DELS SEXENNIS (ESTADIS DOCENTS) 14-02-2012
OFERTA CURSOS ONLINE HOMOLOGATS PEL MECD. 09-02-2012
PROFESSIONALITZACIÓ DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES PÚBLICS. 08-02-2012
A CATALUNYA, SEXENNIS DE NOU ANYS. PER QUÈ CANVIAR LES REGLES DE JOC ? 01-02-2012
Convocatòria concurs de mèrits per a la sel·lecció del director/a dels centres (del 27 de gener al 10 de febrer) 26-01-2012
COMUNICAT DE PREMSA CSI·F (ENSENYAMENT) ESTATAL 25-01-2012
CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA DE TREBALL DEL 23 AL 27 DE GENER 25-01-2012
Professorat de Formació Professional: Estades de formació en empreses i institucions. Llistes definitives. 09-01-2012
Modificació de la Resolució per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball (modificació de la taula de titulacions) 03-01-2012
NOU TERMINI DE CONSULTA I MODIFICACIÓ DE LES DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL DOCENT (DEL 23 AL 27 DE GENER AMBDÓS INCLOSOS) 02-01-2012
Plantilles centres docents i serveis educatius per al curs 2011-2012. 19-12-2011
Resolució de la convocatòria per a la selecció de projectes de biblioteca escolar "Puntedu". 05-12-2011
Convocatòria de places per professors visitants en centres escolars en els Estats Units i Canada pel curs 2012-2013. 02-12-2011
TEMARIS OPOSICIONS DEFINITIUS 18-11-2011
NOUS TEMARIS OPOSICIONS: PROFESSORS DE SECUNDÀRIA. 02-11-2011
BORSA DE PERSONAL DOCENT: LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES. 25-10-2011
NOTA DE PREMSA ESTATAL SOBRE EL CONCERT DE MUFACE 25-10-2011
Convocat el XVII è concurs "El gust per la lectura" 25-10-2011
Professorat declarat apte a la fase de pràctiques. 25-10-2011
ALS CENTRES PÚBLICS RETALLADES; ALS CONCERTATS, FINANÇAMENT ADDICIONAL. 24-10-2011
LA JORNADA CONTINUADA ALS CENTRES: UNA NECESSITAT I UNA REIVINDICACIÓ PERMANENT 14-10-2011
Reconeixement de l’autoritat del professorat: bé, però s’havia d’haver fet abans. 14-10-2011
Mapa conceptual de formació equivalent Màster FP. 13-10-2011
Resolució definitiva concurs de trasllats. Cos de mestres. 13-10-2011
Formació equivalent a la formació pedagógica i didàctica exigida per als que tenint una titulació declarada equivalent a efectes de docència no poden realitzar els estudis de màster. 05-10-2011
Regulació de la fase de pràctiques. 04-10-2011
Curs de formació inicial en direcció de centres docents públics. (Inscripcions del 26 al 30 de setembre) 26-09-2011
Nomenament funcionaris de carrera cossos de catedràtics (convocatòria 2010) 30-08-2011
Borsa de treball del PAS 29-08-2011
Bases per a la selecció de projectes de biblioteca escolar "puntedu". Convocatòria 2011. Fins al 15 de setembre 29-08-2011
Relació de centres com a centres formadors MÀSTER. 29-08-2011
Borsa de treball de personal docent. 13-07-2011
Borsa interins 12-07-2011
OPOSICIONS 2011: Què has de fer si has estat seleccionat? 12-07-2011
OPOSICIONS 2011: CONSULTA DE RESULTATS 06-07-2011
OPOSICIONS 2011: Documents per a la valoració dels mèrits. 05-07-2011

Páginas