Otros Cuerpos o Especialidades
CALENDARI PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES DELS CONSELLS ESCOLARS 20-11-2012
CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA DE TREBALL (DEL 12 al 14 novembre 2012) 12-11-2012
CONCURS DE TRASLLATS: ACCÉS A LA SOL·LICITUD 06-11-2012
PREVISIÓ CALENDARI CONCURS DE TRASLLATS 05-11-2012
CONVOCATÒRIA CONCURS DE TRASLLATS COS DE MESTRES 31-10-2012
AMPLIACIÓ INSTRUCCIONS EN RELACIÓ ALS NOMENAMENTS DE PERSONAL INTERÍ DOCENT PER A SUBSTITUCIONS 29-10-2012
NOUS TERMINIS PER MODIFICAR LES DADES DE LA BORSA DE TREBALL 26-10-2012
REGULACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES 26-10-2012
Aptes i no aptes fase de pràctiques oposicions 2009,2010 i 2011 25-10-2012
Creació i supressió de centres educatius públics 25-10-2012
Plantilles centres i serveis educatius curs 2012-2013 24-10-2012
AVANTPROJECTE DE LA LOMCE. Valoració de CSI·F Estatal 22-10-2012
CONCURS DE TRASLLAT 05-10-2012
MANIFEST DE LA PLATAFORMA SINDICAL UNITÀRIA 02-10-2012
Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (MECD) 27-09-2012
Actes telemàtics de nomenament als Serveis Territorials de Tarragona pel mes de setembre. 14-09-2012
Consulta i modificació de dades de la borsa de treball de personal docent. 14-09-2012
Propera modificació de les dades de la borsa per al curs 2012-2013: 17 de setembre de 2012. 12-09-2012
NOMENAMENTS TELEMÀTICS PER ADJUDICAR VACANTS I SUBSTITUCIONS AL PERSONAL DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT 28-08-2012
ADEQUACIÓ DE LES MESURES DE REDUCCIÓ RETRIBUTIVA. 27-08-2012
DECRET DEL GOVERN CENTRAL SOBRE LES RETALLADES 16-07-2012
Informació sobre els nomenaments telemàtics de la borsa de treball docent per al curs 2012-2013 12-07-2012
NOTA DE PREMSA ESTATAL RESPECTE LES MESURES DEL GOVERN 12-07-2012
INSTRUCCIONS EN RELACIÓ AMB LES SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL DOCENT DURANT EL CURS 2012-2013 09-07-2012
CRITERIS PER LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PROFESSORAT INTERÍ-SUBSTITUT PER AL CURS 2012-2013 09-07-2012
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT: Aquest mes de juliol no hi haurà convocatòria per formar part de la borsa. 27-06-2012
BORSA DE TREBALL PAS (Termini de presentacions de sol·licituds del 16 de juny al 5 de juliol de 2012) 18-06-2012
PROFESSORAT SUBSTITUT: JORNADA LABORAL PER AL CURS 2012-2013. 15-06-2012
CALENDARI ESCOLAR CURS 2012-2013. 14-06-2012
Accés a la sol·licitud de destinacions provisionals per a professors de religió en centres docents públics 13-06-2012
ENSENYAMENT DIU QUE MANTINDRÀ LES RÀTIOS 11-06-2012
ENSENYAMENT DIU QUE MANTINDRÀ LES RÀTIOS 11-06-2012
CALENDARI ESCOLAR EN TRAMITACIÓ CURS 2012-2013 07-06-2012
CRITERIS GENERALS PER A LA CONFECCIÓ DE PLANTILLES 07-06-2012
ASSIGNACIÓ DE DESTINACIONS DEFINITIVES ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS 05-06-2012
PROFESSORAT INTERÍ-SUBSTITUT 05-06-2012
PROFESSORAT INTERÍ- SUBSTITUT 04-06-2012
MESURES EN MATÈRIA DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2012-2013. 01-06-2012
JORNADA I HORARIS DE TREBALL FUNCIONARIS GENERALITAT. 31-05-2012
SERVEIS MÍNIMS PER LA VAGA DEL 22M. 21-05-2012
Accés a la sol·licitud de destinació provisional per al curs 2012-2013 (Funcionaris de carrera, i els que tinguin les pràctiques ajornades) 17-05-2012
COMUNICAT DE LA CSI·F DAVANT LA VAGA DEL 22-M 16-05-2012
Preguntes més freqüents relatives a les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2012-2013. 16-05-2012
Protocol a seguir pels Instituts per a sol·licitar una organització horaria singular (jornada intensiva) 16-05-2012
Instruccions sobre les adjudicacions provisionals per al curs 2012-2013 15-05-2012
CRITERIS PER A LES SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL DOCENT 14-05-2012
Adjudicació, amb caràcter provisional, de destinacions definitives al professorat de Religió (amb efectes 1 desembre 2012) 10-05-2012
Pròrroga del mandat de la direcció de determinats Serveis Educatius per al curs 2012-2013. 09-05-2012
Procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2012-2013. 27-04-2012
NOTA DE PREMSA ESTATAL: CSI·F DAVANT LA NOVA RETALLADA DEL GOVERN CENTRAL. 12-04-2012

Páginas