Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial
Les condicions laborals del professorat a Catalunya 09-05-2018
DESTINACIONS 1 DE SETEMBRE 2018 09-05-2018
ADJUDICACIONS AMB EFECTES 1 DE SETEMBRE DE 2018 05-05-2018
PUBLICAT CSIF INFORMA 2018 25-04-2018
Llistes definitives dels Concursos de Docents i Assessors a l'exterior assignació d'aules per a la prova escrita de la fase específica 24-04-2018
OBERTA BORSA DE TREBALL 23-04-2018
Adjudicacions d'estiu curs 2018/19 20-04-2018
NOU NÚMERO DE LA REVISTA MUFACE 17-04-2018
CSIF exigeix al Govern el pagament acordat de la resta de la paga extra de 2012 d'una vegada per sempre 05-04-2018
INFORME DE CSIF SOBRE LES JUBILACIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS 05-04-2018
CONSULTA ELS NOMENAMENTS D'AVUI 03-04-2018
Cursos 101 hores formació homologats 15-03-2018
BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL DOCENTE 14-04-2016
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno la reversión del horario del profesorado 07-04-2016
El profesorado rechaza el modelo 'neoliberal' de la Consejería de Enseñanza 05-04-2016
CSI·F Educación Catalunya se adhiere al Manifiesto para la adscripción de la Agencia Pública de la Formación y Cualificación Profesionales al Departamento de Enseñanza. 18-03-2016
Nuevo Boletín del Enseñante 16-03-2016
DOCENTS 300 PLACES!! 11-08-2015
Proyecto de real decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 30-06-2014
Condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y currículo de catorce ciclos formativos del ámbito de gestión MECD 18-06-2014
DECRET dels ensenyaments artístics superiors 12-06-2014
Programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 22-05-2014
BOE 04/04/14. Premios a la calidad e innovación en orientación y formación profesional. Convocatoria 07-04-2014
RESUM DEL RD 127/2014 (BOE 05/03/2014) QUE REGULA ASPECTES FONAMENTALS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I EL CURRÍCULUM DE CATORZE TÍTOLS PROFESSIONALS BÀSICS 11-03-2014
Real Decreto 127/2014 por el que se regulan aspectos específicos de la FP Básica, se aprueban 14 titulos profesionales básicos y se fijan sus currículos básicos. 06-03-2014
Procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster 04-09-2013
Interins-substituts: Consulta del número definitiu de la borsa de treball 2013-2014 (ATRI) 04-07-2013
CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2013-2014 28-06-2013
Equivalència a la formació pedagògica i didàctica per als casos de titulació equivalent a efectes de docència 12-06-2013
PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL: AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS CONVOCATÒRIA ESTADES DE FORMACIÓ DE TIPUS B. 26-04-2013
Convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2012-2013. 04-04-2013
Quadern informatiu del Full de l’Ensenyant Abril 2013 03-04-2013
Adjudicacions definitives de llocs de treball de caràcter singular per l’aplicació del Pla estratègic. 18-02-2013
Resolució per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds per participar en el concurs públic per a la concessió d’estades de formació de tipus B en empreses i institucions al professorat de FP. (Fins el 26 de gener) 04-01-2013
CONVOCATÒRIA PLACES PROFESSORS VISITANTS CENTRES EE.UU I CANADÀ PER AL CURS 2013-2014 19-12-2012
CONCURS DE TRASLLATS: ACCÉS A LA SOL·LICITUD 06-11-2012
PREVISIÓ CALENDARI CONCURS DE TRASLLATS 05-11-2012
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT: Aquest mes de juliol no hi haurà convocatòria per formar part de la borsa. 27-06-2012
PROFESSORAT SUBSTITUT: JORNADA LABORAL PER AL CURS 2012-2013. 15-06-2012
Protocol a seguir pels Instituts per a sol·licitar una organització horaria singular (jornada intensiva) 16-05-2012
CONVOCATÒRIA PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT. 09-03-2012
CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA DE TREBALL DEL 23 AL 27 DE GENER 25-01-2012
Professorat de Formació Professional: Estades de formació en empreses i institucions. Llistes definitives. 09-01-2012
NOU TERMINI DE CONSULTA I MODIFICACIÓ DE LES DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL DOCENT (DEL 23 AL 27 DE GENER AMBDÓS INCLOSOS) 02-01-2012
Convocatòria de places per professors visitants en centres escolars en els Estats Units i Canada pel curs 2012-2013. 02-12-2011
TEMARIS OPOSICIONS DEFINITIUS 18-11-2011
NOUS TEMARIS OPOSICIONS: PROFESSORS DE SECUNDÀRIA. 02-11-2011
BORSA DE PERSONAL DOCENT: LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES. 25-10-2011
Convocat el XVII è concurs "El gust per la lectura" 25-10-2011
Professorat declarat apte a la fase de pràctiques. 25-10-2011

Páginas